27 de março de 2007

foto en Parada de Sil


Existían cidades
enormes
nas ribeiras.
Caladas,
durmidas,
ignorantes do regreso
dos barcos, que
repletos de argazo alimentaban
a ironía do destino.
O día non chegaba
pois o sol
que nacía
non era quen
de erguelo
nin de rachar a noite,
que fría e
poderosa
inundaba as ribeiras.
E así, do tempo en diante
van hoxe
os homes todos, vencidos e tristeiros,
orfos. E na noite do día consomen as angurias
para chegar á noite
e fracasar de novo.


Marta Dacosta
Pel de ameixa (1996)

Nenhum comentário: