30 de outubro de 2006

beleza brutalresisten o lume, os temporais, as chuvias,
resisten a nosa insolencia e palabra estúpida,
máis a súa verdade perdura,
a súa beleza brutal.
(o cabo fisterra e detrás o centolo)

Nenhum comentário: