9 de agosto de 2005

Louise Bourgeois


"Sempre sentín a fascinación pola agulla, polo seu poder máxico.A agulla emprégase para reparar o dano. É unha reivindicación do perdón"

Nenhum comentário: